Nghĩa địa cuồng loạnHãy tự bảo vệ bạn từ những kẻ cướp mộ với nhiều lựa chọn vũ khí lớn với vô số mức độ nhanh chóng và rất nhiều kẻ thù tấn công bạn được gửi từ thiên thần khác nhau.
hướng dẫn
Sử dụng chuột để nhắm và bắn. 1-8 phím số để chọn vũ khí. S vào cửa hàng.

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

well come to my blogger, all your comment are very fun
All comment will approve.
:D ! Good happy