Tiệm may thời trang


Là một game thời trang hay dành cho các bạn gái, nhiệm vụ của bạn trong game là giúp cô chủ tiệm may quản lý tiệm may của mình.
Hướng dẫn
Sử dụng chuột để chơi game, bạn nhận yêu cầu của khách hàng đặt may và sau đó hoàn thành sản phẩm để giao cho khách và thu tiền...

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

well come to my blogger, all your comment are very fun
All comment will approve.
:D ! Good happy