dùng đầu tâng bóng
Bạn đã từng dùng đầu để tâng bóng hay chưa?
Nếu chưa bạn có thể thử chơi ngay bây giờ nào .

Hướng dẫn chơi game :
Bạn hãy dùng các phim mũi tên để có thể di chuyển đến vị trí mà bạn có thể dùng đầu để đánh bóng .

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

well come to my blogger, all your comment are very fun
All comment will approve.
:D ! Good happy